spółka cywilna co to

Spółka z oo instrukcja obsługi Charakterystyczne problemy pozostały tu nie tylko poruszone wszak i rozwiązane Cenne dla praktyków przykłady dokumentów wniosków do KRS uchwał.

Zobacz więcej

Usługi

Co oferujemy

spółka w likwidacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka z oo w likwidacji

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z oo

biuro usług księgowych

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z oo

likwidacja spółki a zobowiązania

Księga udziałów przyklady wpisów do księgi udziałów spółki z oo

ogłoszenie o likwidacji spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz

likwidacja spółki jawnej

Spółka z oo Dokumentacja wewnętrzną z komentarzem

rozwiązanie spółki

Łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych stanowi próbę pełnego i systematycznego ujęcia zasadniczo nowej problematyki, która była regulowana w kodeksie spółek handlowych jedynie fragmentarycznie bądź nie była regulowana w ogóle. Zagadnienie to nie doczekało się w takim razie ani znaczącej literatury, ani ustalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego, a wypowiedziane w tym zakresie preferencje dalekie są od jednomyślności. Publikacja podejmuje próbę ujęcia tej problematyki zwłaszcza od strony teoretycznej, jednakże celowe wydało się tak jak wskazanie pewnych aspektów natury praktycznej stosowania każdego z tych procesów restrukturyzacji spółek. Niniejsze opracowanie adresowane jest do teoretyków i pragmatyków prawa handlowego, a podobnie do studentów działów prawa i administracji. Łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych stanowi próbę pełnego i systematycznego ujęcia zasadniczo nowej problematyki, która była regulowana w kodeksie spółek handlowych jeno fragmentarycznie bądź nie była regulowana w ogóle. Zagadnienie to nie doczekało się wówczas ani znaczącej literatury ani ustalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego, a wypowiedziane w tym zakresie poglądy dalekie są od jednomyślności. Pozycja bibliograficzna podejmuje próbę ujęcia tej problematyki zwłaszcza od strony teoretycznej, jednakże celowe wydało się również wskazanie pewnych aspektów natury praktycznej stosowania każdego z tych procesów restrukturyzacji spółek. Niniejsze opracowanie adresowane jest do teoretyków i pragmatyków prawa handlowego, a podobnie do żaków wydziałów prawa i administracji.

PORTFOLIO

Aktualnie co robimy

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń lub napisz do nas, a my odpowiemy Tobie jak najszybciej!